Persberichten


07-09-2017

Acht ziekenhuizen richten supraregionaal oncologisch netwerk Vesalius op

Partners zullen samen kwaliteit definiëren en meten

Acht ziekenhuizen hebben een supraregionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het oncologisch netwerk Vesalius op te richten. Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis  (Bonheiden) en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven. Het oncologisch netwerk Vesalius wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen en verbeteren.
De komende jaren werken de ziekenhuizen samen rond de zorgprogramma’s oncologie, waarbij de expertise van alle partners een meerwaarde is. De betrokken ziekenhuizen zullen samen een multidisciplinair oncologisch handboek opstellen. Het oncologisch netwerk Vesalius zal het handboek als leidraad gebruiken om de patiënten de meest adequate zorg op de juiste plaats te bieden. Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren zullen geregistreerd en gebenchmarkt worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om het Vesalius oncologisch netwerk verder uit te bouwen naar andere zorgactoren, zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.
Het initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid, die het zorglandschap wil hertekenen, met de focus op meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

Contact

  013/35 47 05
directiesecretariaat@azdiest.be

 

 06-09-2017

AZ Diest en stad Diest gaan voluit voor Zorg aan de Demer

Het AZ Diest en de stad Diest werken samen aan een ambitieus en toekomstgericht plan voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in het hart van de stad, waarbij de Verversgracht de optimale locatie blijkt te zijn. Gezien de snelle evoluties in de  gezondheidszorg en de opdracht om de financiële risico’s te beperken, wordt gekozen voor bouwen in twee fasen, wat niet haalbaar is op de Citadel. De Verversgracht biedt een totaaloplossing die zorg garandeert dichtbij de mensen, en rekening houdt met toegankelijkheid, behoud van werkgelegenheid en met de evolutie in het beleid omtrent financiering, innovatie en flexibiliteit van ziekenhuizen.

Zowel ziekenhuis, stad Diest en ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant zijn overtuigd van de nood aan een performant regionaal ziekenhuis in Diest. In het licht van de nieuwe financiering, de toestand van de gebouwen van campus Hasseltsestraat en de stadsprojecten die in die omgeving op stapel staan, geeft het bouwen in twee fasen meer garanties op de realisatie van een nieuw ziekenhuis in Diest. Bijgevolg werden eerdere denkpistes terug op tafel gelegd en kwam uiteindelijk de Verversgracht naar voren als de beste optie. Het bouwen in twee fasen heeft als voordeel dat al vanaf de realisatie van de eerste fase, het AZ Diest concreet bijeen wordt gebracht op één locatie met voldoende parkeermogelijkheid, waardoor meteen ook de link tussen de stad en het ziekenhuis wordt versterkt. Voor de stad Diest biedt een duurzaam ziekenhuis in het hart van de stad een belangrijke meerwaarde op het vlak van zorgaanbod, tewerkstelling en economische activiteit.

 

Dubbelinterviews over het toekomstgerichte plan voor Zorg aan de Demer zijn mogelijk via

 

AZ Diest - Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur
013 35 47 05

Stad Diest – Jan Laurys, burgemeester
0476 90 63 95

 

16-05-2017

Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven gaan samenwerken

Ziekenhuizen Oost-Vlaams-Brabant ondertekenen intentie tot doorgedreven samenwerking

Dinsdag 16 mei 2017 — Vier ziekenhuizen uit het oosten van Vlaams-Brabant hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken en zo de basis- en referentiezorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Het gaat om de regionale ziekenhuizen Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven.

De komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden verder worden uitgebouwd, met behoud van de eigenheid en waarden van de verschillende partners. Het is de bedoeling om een antwoord te bieden op de zorgvraag in de regio, waarbij de expertise van alle partners gevaloriseerd wordt. De samenwerking zal een meerwaarde betekenen voor de patiënten, de huisartsen en de andere zorgactoren.

Niet alleen op medisch gebied slaan de ziekenhuizen de handen in elkaar. Er zijn ook opportuniteiten op het vlak van opleiding, stages en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Een duurzaam samenwerkingsverband kan ook vruchtbaar zijn voor ondersteunende diensten, zoals aankoop en logistiek. Dit initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid om het zorglandschap te hertekenen, met de focus op een meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

 

V.l.n.r.: Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest, dr. Hans Struyven, algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen, Katrien Van Gerven, algemeen directeur HHLeuven, prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven.

 

 18-04-2017

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier voortaan mogelijk via pc of app

AZ Diest, UZ Leuven en AZ Groeninge stellen hun patiëntendossier open via MyNexuzHealth.

 
Patiënten kunnen voortaan rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via pc of een app op de smartphone. Met mynexuzhealth kunnen ze op een veilige manier bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten zien. Het online beschikbaar stellen van je eigen patiëntendossier is een volgende stap in het proces van patient empowerment, waarbij mensen meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

 

Dossier bekijken via webtoepassing en app

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing en de app mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID.

Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen,
ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten.

Gevalideerde verslagen na 1 januari 2017

Enkel verslagen die zijn opgesteld na 1 januari 2017 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Wie als patiënt van AZ Diest een stuk uit zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 1 januari 2017, moet alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd.

Gefaseerde aanpak

Een aantal documenten zijn voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zullen in latere fases zichtbaar worden. Zo kan een patiënt online nog geen verslagen of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie.

Prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer UZ Leuven: “Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers is een mooi voorbeeld van patient empowerment, een belangrijk thema in ons streven naar efficiëntere gezondheidszorg. Patiënten nemen zelf het stuur in handen bij hun ziekte en zorgproces. Tijdens een consultatie bij de arts krijg je vaak veel info te verwerken: die kun je op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden. Arts en patiënt worden gelijkwaardige partners die samenwerken aan de best mogelijke therapie.”

Digitale gezondheidszorg

De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister Maggie De Block, die werk wil maken van digitale technologieën in de gezondheidszorg. Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection Regulation, die voorschrijft dat mensen moeten kunnen zien wat er over hen bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of in andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.

Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ Leuven: “Voor België is het een primeur om een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen. UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge beginnen er als eerste mee, de andere nexuzhealth-ziekenhuizen kunnen volgen op hun eigen tempo. We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op een meer directe manier meeleest in zijn dossier.”

Afschrift of kopie dossier

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie opvragen van je medisch of verpleegkundig dossier kan al langer dan vandaag. Iedereen kan dergelijk afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag.

Meer info

Contact

  013/35 47 05
directiesecretariaat@azdiest.be